BETTER IDEA
BETTER LIVING

การออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามหรูหราตามกระแสฉาบฉวยเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนกับพื้นที่อยู่อาศัยอย่างลงตัว...

PORTFOLIO

ด้วยประสบการณ์กว่า30ปี   ทำให้เรามีความมั่นใจในด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน โดยเฉพาะที่พักอาศัย ออฟฟิศสำนักงาน ร้านค้าและร้านอาหาร
12

PRODUCT&SERVICE

นอกจากบริการออกแบบและตกแต่งภายใน เรายังออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำหรับพื้นที่ใช้สอยขนาดจำกัด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่
CONTACT US

Open: Mon-Sat
9am-5pm

HEAD QUARTER

ADDRESS

158 ซอย รัชดาภิเษก 12
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

CALL

+662-246-0908
+662-246-0910